Gamla hembygden

Min gamla hembygd  Gammelkroppa och Nykroppa i bilder. Gammal bruksbygd i Värmland. Det är många år sedan jag flyttade därifrån men de värmländska generna går aldrig ur.