En uppdatering efter lång tid

Har nu arbetat igenom bildbiblioteket och hittat lite bilder att publicera här. Den fotografering som blivit av har varit en bra läkning efter att livskartan ritats om. Det jag skapat är mycket närbilder av vår flora, den senare delen av sommaren har blivit landskap.